הסוכנות היהודית ספריית אלינר הסתדרות הציונית
Register    My Account
My Cart  |  My Orders  |  About Us  |  Terms of Use  |  Customer Service  |   FAQ 
Home page > Kindergarten Program - Chalav U'Devash
Checkout 
|
 972-2-620-2137 
 
   

Contact Us
News

 

 

Chalav u’Dvash is a new, innovative Hebrew language instruction program

from the Jewish Agency for Israel, bringing everyday Hebrew to children everywhere.

The program was designed for children aged three to six and includes a broad range

of developmentally appropriate activities and interactive teaching aids.


In just a few half-hour sessions a week taught in Hebrew by a Hebrew
speaking teacher, children can master simple conversational Hebrew

 

·        User's Guide which explains the rationale and  

      methodology of the program. Full text of User's Guide.

 

·        Five teachers Guides

 

·        Bentzi, the Hebrew speaking turtle puppet from Israel

 

·       CDs with original music

 

·      Story books 

 

·       Illustrated cards

 

·      Posters and games

 

·      A CD containing the graphic images used in the program

 

You can find more information on the Chalav U'Dvash website:
www.chalav-udvash.org.il 


order by
מדריך למורה - חלק ה'
Teacher's guide - E
30$
מיצי - גדול
Mitsi - Large Edition
13$
בארץ ישראל - גדול
In Eretz Israel - Large Edition
13$
גם וגם - גדול
Gam Vegam - Large Edition
13$
יופי של ציור - גדול
Yofi shel Tsiur - Large Edition
13$
כחול - גדול
Cachol - Large Edition
13$
מיצי- קטן
Mitsi
10$
בארץ ישראל- קטן
B'Eretz Israel
10$
גם וגם- קטן
Gam Vegam
10$
יופי של ציור- קטן
Yofi shel Tsiur
10$
כחול- קטן
כחול
10$
מדריך למורה - א
Teacher's guide - A
30$
מדריך למורה - חלק ב
Teacher's guide - B
30$
בובת בנצי
Benzi Puppet
30$
מדריך למורה - חלק ד'
Teacher's guide - D
30$
חלב ודבש - ערכה להוראת עברית בגן
Chalav U'Devash - Kindergarten Program
500$
חוברת הנחיות
User's Guide
15$
כרטיסים מאוירים (15*15 ס"מ)
Illustrated Cards - 15 * 15 Cm
40$
כרטיסים מאוירים (7 * 7 ס"מ)
Illustrated cards - 7 * 7 cm
25$
דמויות המשפחה
Family Cards
10$
שטיח משחק - פארק
Poster/Game - Park
10$


Copyright © ELINER LIBRARY. Price List
web development  |   virtual shop  |