הסוכנות היהודית ספריית אלינר הסתדרות הציונית
Register    My Account
My Cart  |  My Orders  |  About Us  |  Terms of Use  |  Customer Service  |   FAQ 
Home page > "Gesher" Books in Easy Hebrew
Checkout 
|
 972-2-620-2137 
 
   

Contact Us
News
LOOK on our website for the NEW EDITION of the book שמועות ראי"ה


NEW! The fascinating biography of Rabbi Oscar Lifshutz in Hebrew


For any further information please contact us with any question: eliner@wzo.org.il


The Gesher Hebrew Series is designed to provide graded assisted reading in Hebrew for different ages for a range of levels, while retaining the essence of the original literary work, and is recommended for schools, colleges, and independent study of Modern Hebrew.

Whether you step into the world of Gesher L'Yeladim (for children) Gesher L'Noar (for teens), Gesher Kal or classic Gesher literature (adults), you will find original Hebrew literature in abridged and simplified language at an appropriate reading level. These unique, easy-to-read works offer partial vocalization at the initial levels, with lexical notes in English.

Some books offer Russian notes.

If you have queries or wish to order any of these titles, please contact us at eliner@wzo.org.il


order by
מוטל בן פייסי החזן
שלום עליכם
9.9$
מנורת הזהב
אשר ברש
9.9$
ניצוצי גבורה
משה פראגר
9.9$
הבריחה - The Escape from Freedom
Ester Streit-Wurzel אסתר שטרייט-וורצל
9.9$
זוהי הארץ
אפרים קישון
9.9$
אור הגנוז
פרופ' מרטין בובר
9.9$
אל תוך האש
גליה ירדני
9.9$
אנו עולים
רחל ינאית בן צבי
9.9$
ארוכה הדרך לחירות
יעקב מרידור
9.9$
אתמול ושלשום בירושלים
יהואש ביבר, עורך
9.9$
בין הפטיש והמגל
אריה אליאב
9.9$
דרך במדבר
שלמה הלל
9.9$
הדוד פרץ ממריא
יעקב שבתאי
9.9$
הדרך ארוכה הביתה
דבורה וייסמן
9.9$
החלום ושברו
אליעזר בן-יהודה
9.9$
שלושה סיפורים
אהרון מגד
9.9$
התקווה
מג'יד חוסייסי
9.9$
עזית הכלבה הצנחנית
מוטה גור
9.9$
חנה סנש
אהרן מגד
9.9$
חסידי אומות העולם
ט' ריינהרט וא' לימור
9.9$
ילקוט פרץ
י' קרן, עורך
9.9$


Copyright © ELINER LIBRARY. Price List
web development  |   virtual shop  |