הסוכנות היהודית ספריית אלינר הסתדרות הציונית
Register    My Account
My Cart  |  My Orders  |  About Us  |  Terms of Use  |  Customer Service  |   FAQ 
Home page > Bible > En meditant la Sidra Bamidbar
Checkout 
|
 972-2-620-2137 
 
   

Contact Us
News
Demonstration Picture Only

En meditant la Sidra Bamidbar

Author: Nehama Leibowitz
Our price: $19.80
Total includes delivery: $25.80
Order now
Send to friend Send to friend Print price quote Print price offer
Description More info
Dans ses "Meditations" sur la Sidrah de la semaine, Prof. Nehama Leibowitz selectionne et analyse un theme donne, expose les interpretations diverses des exegetes depuis l'antiquite jusqu'a nos jours et souligne les particularites de style sur les plans grammatical et litteraire; Elle degage les idees diverses, en exprime la philosophie, non sans mettre l'accent sur les methodes differentes d'interpretation traditionelle.

Copyright © ELINER LIBRARY. Price List
web development  |   virtual shop  |