הסוכנות היהודית ספריית אלינר הסתדרות הציונית
Register    My Account
My Cart  |  My Orders  |  About Us  |  Terms of Use  |  Customer Service  |   FAQ 
Home page > Oral Law > בעין אגדת הירושלמי
Checkout 
|
 972-2-620-2137 
 
   
Contact Us
News
SHANA TOVA! FROM ELINER-WZO


find ideas for books for the holidays on our website


For any further information please contact us with any question: eliner@wzo.org.il


Demonstration Picture Only

בעין אגדת הירושלמי

Author: בעין אגדת הירושלמי. מחברת: יפה זלכה.
Our price: $22.00
Total includes delivery: $29.00
Order now
Send to friend Send to friend Print price quote Print price offer
Description More info
החיבור שלפנינו מתמקד באגדות חז"ל כפי שהן מופיעות בתלמוד הירושלמי, ומנסה מתוך העיון בהן להקשיב לנימת קולן ולגוני ניגונן.  

Copyright © ELINER LIBRARY. Price List
web development  |   virtual shop  |