הסוכנות היהודית ספריית אלינר הסתדרות הציונית
Register    My Account
My Cart  |  My Orders  |  About Us  |  Terms of Use  |  Customer Service  |   FAQ 
Home page > Bible > Studies in the Weekly Parasha - לימודים בפרשת השבוע
Checkout 
|
 972-2-620-2137 
 
   

Contact Us
News
Demonstration Picture Only

Studies in the Weekly Parasha - לימודים בפרשת השבוע

Author: חיים יצחק חמיאל
Our price: $22.00
Total includes delivery: $28.00
Order now
Send to friend Send to friend Print price quote Print price offer
Coupon code: 10
Discount: 20%
Description More info
ספר זה מציע דרך ייחודית של לימוד ועיון בנושאים שונים ומגוונים מתוך פרשת השבוע. לימוד זה מכוון הן לצעירים-מתבגרים והן למבוגרים, הלומדים כיחידים או בקבוצות, וביחוד לאלה שכבר קראו ושנו בתורה פעמיים - שלוש או אף יותר. דרך הלימוד המוצעת בספר היא לא של לימוד מילה ופירושה, ואף לא של פסוק שלם ופירושו. הספר מציע את השיטה ההוליסטית בלימוד, שיטה שנהגתי לכנותה השיטה הימאננטית-אינטגראטיבית. עיקרה של השיטה היא - לימוד כל נושא בתבניתו השלימה ומיצוי הגנוז בו, תוך כדי עיון במקומות אחרים במקרא, שיש בהם כדי לסייע, לבאר ולהאיר את הנושא. המעיין בטקסטים, שבהם נמצאים פסוקים הנחשבים קשים, מגלה לעיתים שהפירוש המתקבל על הדעת, אם אינו חבוי בכתובים עצמם במקום לימודו, יימצא במקום אחר במקרא או יתקבל על ידי ראיית היקפו השלם של הנושא. על כגון זה אמרו חז"ל: "דברי התורה עניים במקומם ועשירים במקום אחר" (ירושלמי,ראש השנה, ג ה), וכן - כל דברי התורה צריכים זה לזה שמה שזה נועל זה פותח" (במדבר רבה, י"ט י"ז ובמקבילות). שיטה זו, שעל פרטיה כתבתי בהקדמות לספרי "מעייני מקרא", נועדה לעורר התעניינות, להקל על הבנת הנלמד ולהגביר את השתתפותו של הלומד בתהליך הלימוד. בייחוד מסייעת היא ליישב פסוקים הנראים קשים להסברה. בשיטה זאת, לעיתים, גם הדרש נראה כפשט.  

348 עמ'
 לימודים בפרשת השבוע.PDF

Copyright © ELINER LIBRARY. Price List
web development  |   virtual shop  |