הסוכנות היהודית ספריית אלינר הסתדרות הציונית
Register    My Account
My Cart  |  My Orders  |  About Us  |  Terms of Use  |  Customer Service  |   FAQ 
Home page > Hebrew Language Studies > Hebrew Verbs and Conjugations - לוחות פעלים > Paradigmas de conjugación de los verbos hebreos + DVD לוחות הפעלים בעברית + DVD- לדוברי ספרדית
Checkout 
|
 972-2-620-2137 
 
   

Contact Us
News
Demonstration Picture Only

Paradigmas de conjugación de los verbos hebreos + DVD לוחות הפעלים בעברית + DVD- לדוברי ספרדית

Author: לוחות הפעלים בעברית + DVD - לדוברי ספרדית
Paradigmas de conjugación de los verbos hebreos + DVD
Our price: $27.00
Total includes delivery: $35.00
Order now
Send to friend Send to friend Print price quote Print price offer
Description More info

Las tablas de verbos son un instrumento auxiliar imprescindible para la adquisición de una base sólida en el aprendizaje del hebreo. No son pocos los volúmenes de este género que han sido publicados, pero aun así pensamos que este libro representa un enfoque diferente, más avanzado y moderno. El primer objetivo ha sido crear un producto singular y de alta calidad para el estudiante del hebreo que aspira a comprender los principios de construcción de los verbos y sus conjugaciones.

La finalidad de las innovaciones, tanto gramaticales como visuales, introducidas en este volumen, no es sólo darle un aspecto atractivo, sino hacer de él un instrumento útil y eficaz para el aprendizaje. Sin duda, una de las novedades más interesantes es la presentación de las letras de la raíz consonántica (shóresh) en colores diferentes, para poner de relieve las reglas morfológicas y las características de cada esquema formal (binyan). También es importante el uso de la grafía plena (quetiv malé), puesto que es el modo de escritura habitual en nuestros días, junto a la grafía defectiva (quetiv jaser), con las palabras de ambas formas totalmente vocalizadas (mediante los puntitos encima y debajo de las letras) para facilitar la lectura.

El libro tiene tres partes:

La primera parte es un minidiccionario hebreo-español que contiene unos 3600 verbos de uso frecuente en el idioma hebreo, traducidos al español, para que el estudiante pueda también comprender el significado de los verbos que aparecen en el libro (o al menos la mayor parte de ellos). Al principio del diccionario se encuentra, en forma resumida, una introducción a las letras del alfabeto hebreo (o alefato) con sus sonidos, y los signos de la vocalización.

La segunda parte es el índex de los verbos hebreos. Se trata de una lista un poco más amplia y detallada que la que aparece en el diccionario, en la que figuran también verbos de uso coloquial e incluso de la jerga popular (marcados con el signo J). Este índex constituye de hecho la “puerta de acceso” para encontrar un verbo determinado, con su esquema formal y conjugación correspondiente. El índex se presenta en orden alfabético y grafía plena, según la forma de la tercera persona del masculino singular en tiempo pasado, seguida por las formas del presente y el infinitivo. Inmediatamente se indica el número de la tabla que constituye el paradigma de su conjugación, y se recomienda prestar atención a las importantes observaciones que allí aparecen. En la introducción en hebreo que se presenta más adelante se dan instrucciones sobre el uso del índex.

La tercera parte contiene las tablas propiamente dichas, y se inicia con un índice de las 264 tablas que la constituyen, y que están ordenadas según el correspondiente esquema formal o binyan:

פָּעַל, נִפְעַל, פִּיעֵל [פִּעֵל], פּוּעַל [פֻּעַל], הִתְפַּעֵל, הִפְעִיל, הוּפְעַל [הֻפְעַל]

En cada uno de los esquemas formales las tablas están ordenadas según los diversos paradigmas:

שלמים, פּ' גרונית, ע' גרונית, ל' גרונית, פּ"נ / פּי"צ, פּו"י, עו"י, ע"ע (כפולים), ל"א, ל"י

Al principio hemos colocado los verbos cuya raíz está constituida por tres consonantes, por ejemplo:

דבר - ד - פּ' (הפּועַל), ב - ע' , ר - ל'

En los esquemas pertinentes presentamos los verbos cuya raíz está constituida por cuatro consonantes (מרובעים), por ejemplo:

כרסם - כ -פ', ר - ע'1 , ס - ע'2 , ם - ל'

y si hace falta también los de cinco consonantes (מחוaמשים).

En cada tabla las formas aparecen en un determinado orden temporal:

שם הפועַל, הווה (=בינוני), בינוני פעול (אם קיים בבניין פָּעַל), עבר, עתיד, ציווי (בבניינים פּוּעַל [פֻּעַל] והוּפְעַל [הֻפְעַל] רק הווה, עבר ועתיד)

Nuevamente, el estudiante encontrará una explicación detallada del uso de las tablas en la introducción hebrea que se presenta más adelante.

 הפעלים בשפה העברית גרסה לדוברי ספרדית + תקליטור DVD

 

לוחות הפעלים הם כלי עזר חשוב והכרחי להקניית יסודות נכונים של השפה העברית. לא מעט ספרי לוחות פעלים יצאו לאור בשפה העברית, ועם זאת נדמה לנו שספר זה מייצג משהו אחר, מתוחכם וחדיש יותר. בראש ובראשונה, המטרה הייתה ליצור מוצר איכותי וייחודי ללומד השפה העברית בבואו ללמוד ולהבין את עקרונות בניית הפעלים ונטייתם. החידושים הרבים בספר זה, הדקדוקיים והחזותיים, מטרתם אינה רק לשוות לספר מראה נאה ואיכותי, אלא הם כלי עזר חשוב ויעיל מאין כמוהו לתהליך הלימוד. ללא ספק, העבודה הרבה והמעניינת ביותר שנעשתה בספר הייתה בצביעת אותיות השורש בצבע אדום – דבר המבליט באופן יוצא מן הכלל את החוקיות ואת המבנה הייחודי של כל גזרה בבניינים השונים. גם ההקפדה על הבאת הכתיב המלא (שכן זו לרוב הצורה המקובלת שבה נכתבת כיום העברית) לצד הכתיב החסר, ושניהם מנוקדים, ממחישה ומבטאת את גישתנו העדכנית והעכשווית. לספר מספר חלקים:

החלק הראשון כולל הקדמה ודברי הסבר מפורטים לגבי אופן השימוש במדריך, וכולל גם את רשימת 264 הלוחות שבספר.

החלק השני הוא מפתח (אינדקס) הפעלים בעברית, וכולל גם פעלים מהלשון המדוברת ואף מלשון הסלנג. מפתח זה הוא למעשה "שער הכניסה" בבואנו לחפש פועל מסוים ולמצוא את דגם נטייתו בלוח המתאים. המפתח ערוך בסדר אלפביתי ובכתיב מלא לפי צורת עבר נסתר (הוא), ומיד לאחריה מופיעות צורת ההווה וצורת שם הפועל. מספר הלוח שעל פיו יש להטות את הפועל מצוין מיד לאחר מכן, ויש לשים לב להערות החשובות המופיעות בצמוד אליו.

החלק השלישי הוא לוחות הפעלים עצמם, 264 במספר. הלוחות מסודרים לפי בּנייני הפועל: פָּעַל, נִפְעַל, פִּיעֵל [פִּעֵל], פּוּעַל [פֻּעַל], הִתְפַּעֵל, הִפְעִיל, הוּפְעַל [הֻפְעַל]. בכל בניין הלוחות מסודרים לפי הגזָרות השונות: שלמים, פּ' גרונית, ע' גרונית, ל' גרונית, פּ"נ / פּי"צ, פּו"י, עו"י, ע"ע (כפולים), ל"א, ל"י. תחילה הבאנו את הפעלים בעלי שלוש אותיות שורש, ובבניינים המתאימים הבאנו גם את הפעלים המרובעים ובשעת הצורך אף את המחומשים. בכל לוח הצורות מסודרות לפי סדר הזמנים: שם הפועַל, הווה (=בינוני), בינוני פעול (אם קיים בבניין פָּעַל), עבר, עתיד, ציווי (בבניינים פּוּעַל [פֻּעַל] והוּפְעַל [הֻפְעַל] רק הווה, עבר ועתיד). כאמור, הרחבה על אופן השימוש בלוחות נמצאת בהקדמה העברית שניתן לעיין בה להלן ("מידע שימושי").   
 Leer la introducción en hebreo.pdf
 Leer la introducción en hebreo.pdf


Copyright © ELINER LIBRARY. Price List
web development  |   virtual shop  |