הסוכנות היהודית ספריית אלינר הסתדרות הציונית
Register    My Account
My Cart  |  My Orders  |  About Us  |  Terms of Use  |  Customer Service  |   FAQ 
Home page > Hebrew Language Studies > Teens and Adults > עברית בהנאה לדוברי רוסית + CD
Checkout 
|
 972-2-620-2137 
 
   

Contact Us
News
Demonstration Picture Only

עברית בהנאה לדוברי רוסית + CD

Author: עדנה קדמן ЭДНА КАДМАН
Our price: $50.00
Total includes delivery: $54.50
Order now
Send to friend Send to friend Print price quote Print price offer
Description More info
• Даже если вы не знаете иврита, эта книга поможет вам выучить его самостоятельно. • Русская транслитерация ивритских слов облегчает их произнесение. • Учитесь читать, говорить и понимать на иврите. • Вы приобретете богатый словарный запас и познакомитесь с грамматикой и конструкциями иврита. • Удобный в использовании формат включает идиоматические и разговорные выражения. • Содержит практические упражнения и ответы, а также ивритско-русский словарь для всех слов книги. * Комплект из книги и 2 аудио-дисков

Copyright © ELINER LIBRARY. Price List
web development  |   virtual shop  |