הסוכנות היהודית ספריית אלינר הסתדרות הציונית
Register    My Account
My Cart  |  My Orders  |  About Us  |  Terms of Use  |  Customer Service  |   FAQ 
Home page > Bible > En méditant la Sidra - Vayikra
Checkout 
|
 972-2-620-2137 
 
   

Contact Us
News
LOOK on our website for the NEW EDITION of the book שמועות ראי"ה


NEW! The fascinating biography of Rabbi Oscar Lifshutz in Hebrew


For any further information please contact us with any question: eliner@wzo.org.il


Demonstration Picture Only

En méditant la Sidra - Vayikra

Author: Prof. Nehama Leibowitz
Our price: $18.70
Total includes delivery: $24.70
Order now
Send to friend Send to friend Print price quote Print price offer
Description More info
Dans ses 'Meditations' sur la Sidrah de la semaine, elle selectionne et analyse un theme donne, expose les interpretations diverses, des exegete depuis la'antiquite jusqua nos jours et souligne les particularites de style sur les plans, grammatical et litteraire. (204p)

Copyright © ELINER LIBRARY. Price List
web development  |   virtual shop  |